Cenník:

Základný web – vhodný pre menší počet služieb (do 4)

od 390 €, podľa rozsahu práce

Pokročilý web pre väčší počet produktov

od 580 €, podľa rozsahu práce

Náročný web – po konzultácii

– cena podľa rozsahu práce

Rozšírenia webu

– cena podľa rozsahu práce

Údržba webu:

• technická údržba – zásah 2 krát za rok

80 €/rok

• obsahová údržba

– cena podľa rozsahu práce

Po obdržaní základných informácií na vytvorenie webu Vám pošleme cenovú ponuku.