Kontakt:

HOUSE – SOFT, s.r.o.

925 42 Trstice 120

Slovensko

IČO: 43 915 086

IČ DPH: SK2022529256

BANKA: FIO Bratislava

IBAN: SK78 8330 000 0025 0042 0748

SWIFT: FIOZSKBA

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel Sro, vložka číslo: 21272/T.